Klubkontingent

Forsiden

Klubaktiviteter

Kalender

Historie

Klubudvalg

Klubkontingent

Køb og Salg

Fotogalleri

Link

E-mail
 

 

Info til alle:

På mødet lørdag d. 16-2-2019, blev det enstemmigt besluttet og vedtaget,
at pr. 1-1-2020 betales ikke længere kontingent.
Læs hele referatet under ordet er frit.

Klubudvalget

-------------------------------


Det årlige kontingent er 150,00 kr. som er gældende fra 1.januar til 31.december 2019
og går bl.a. til dækning af fremtidige nyhedsinformationer der udsendes , samt udgifter til
vedligeholdelse af klubbens hjemmeside.

Kontingentet skal være betalt senest 31.december.

Meddelelse om kontingent betaling for det kommende år vil blive meddelt som Nyhedsmail
omkring 1. december 2018.
 

Klubkonto:  1551 - 4440676065

Swift nr. DABADKKK  & IBAN nr.: DK 933000 4440676065
 

 

Regelsæt for Borgward Klub Danmark

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Er der basis for evt. kontingent ændring vil dette blive drøftet på efterårsmødet der afholdes
i oktober/november måned, og evt. vedtages af fremmødte medlemmer, på forårsmødet der
afholdes i april/maj måned.

På efterårsmødet kan forskellige emner fremlægges og drøftes.
Disse emner vil blive taget op igen og evt. vedtages på forårsmødet.

Klubudvalget forbeholder sig ret til at, nægte en person/er optagelse i Borgward Klub Danmark
samt ekskludere et medlem/e